Kasko Hasar Anında Gerekli Belgeler

Kısmi Hasarlar

.Poliçe fotokopisi 

.Kaza tutanağı (Yeni tip tutanak düzenlenmesi halinde mümkünse olay yeri fotoğraflarının çekilmesi gerekmektedir.)

.Varsa ifade tutanakları ve görgü tespit tutanağı

.Tutanak yada zabıt tutulmadıysa ayrıntılı beyan

.Kazaya karışan araçların ruhsat fotokopileri

.Sürücülerin ehliyet fotokopileri ve alkol raporları

.Sigortalıya ait banka hesap bilgileri

.TC Kimlik Numarası (Sigortalı ve Sürücü)

Çalınma Hasarları 

Aracın çalındığı günden itibaren 30 gün içinde bulunamaması durumunda; 

.Karakol müracaat tutanağı aslı 

.Karakol bulunamadı yazısı aslı (Talep yazısı şirketimizce verilecektir)

.Oto Hırsızlık Masası’ndan bulunamadı yazısı aslı (talep yazısı şirketimizce verilecektir.)

.Aracın vergi borcu bulunmadığına dair “borcu yoktur” yazısı aslı

.Çalıntı kaşeli ruhsat aslı

.Poliçe ve makbuz asılları

.Aracın anahtarları (asıl ve yedek)

.Dain-i Mürtehin var ise ilgili kurumdan alınacak muvaffakatname

.Vekaletname (Vekaletname örneği şirketimiz tarafından verilecektir.)

.Şahıslarda nüfus cüzdan fotokopisi

.Şirketlerde vergi levhası, Ticaret Sicil Gazetesi ve İmza Sirküleri

.Araç dosyası

Radyo-Teyp Çalınması Hasarları 

.Karakol müracaat tutanağı 

.Görgü tespit tutanağı 

.Ruhsat fotokopisi

Cam Kırılması Hasarları 

.Kaza/İfade tutanağı veya beyan 

.Araç ruhsat fotokopisi

.Hasar seyir halinde meydana geldi ise ehliyet fotokopisi

. Tüm hasarlarda ayrıca yukarıdaki belgeler dışında her olayın özelliklerine bağlı olarak farklı nitelikte evraklar da istenebilir.